Centenari del Congrés de Sants

Qui: Taula de la memòria de Sants, Pla de Barris

On: Parc de l’Espanya Industrial, Barcelona

Quan: 2018

Foto Fernando Alcalà

Foto Fernando Alcalà

Foto Fernando Alcalà

Foto, Señor Erre

Foto Fernando Alcalà

Foto Fernando Alcalà

Deixa un comentari

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star