Teixim comunitat

Qui: Ateneu Harmonia

On:Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Barcelona

Quan: 2016

“Teixim comunitat, memòria, cultura, futur”

Desprès del procés participatiu realitzat a l’Ateneu Harmonia per definir el contingut del mural, aquest ha estat el resultat. El passat fabril de Fabra i Coats (on s’allotja l’Ateneu), el tarannà comunitari, la cultura entesa com a eina de transformació… ha sigut un inmens plaer fer-hi la meva aportació, i compartir aquests dos dies amb l’equip de l’Ateneu, els veins, els antics treballadors i tota la gent que enriqueix aquest gran projecte.

Deixa un comentari

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star