De terra, carbó i fil

Qui: Ajuntament de Berga, Regidoria de cultura.

On: Berga

Quan: 2019

“De terra, carbó i fil”, encàrrec de l’Ajuntament de Berga per homenatjar i recordar la identitat treballadora de la ciutat. La indissociable activitat industrial de la mineria i el tèxtil de Berga i de tota la comarca.

El mural es finalitzà coincidint amb la Fira de Maig.

Les imatges representades són imatges d’arxiu de Berga.

Ha sigut tot un repte de projecte. Amb molta complexitat d’execució pel desnivell. Només ha sigut possible aconseguir-ho pel suport i acompanyament de tècniques i regidoria de cultura (Sara & Mònica, dream team), la brigada, la policia municipal, Montana Colors…

Deixa un comentari

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star