Patchwork de cultures

Qui: Escola Oficial d’Idiomes, Drassanes
On: Barcelona
Quan: 2019

Tant l’Escola Oficial d’Idiomes, com els carrers del barri del Raval són un espai de trobada de persones, cultures, idiomes, colors, identitats, tradicions…
El Patchwork, aquest tapís de fragments, ha sigut la manera de mostrar tota la riquesa que aporta la diversitat. En aquesta obra i al context on s’ha pintat, cada fragment té el seu valor intrínsec però combinats adquireixen un potencial il·limitat, un enriquiment mutu, una singularitat nova.


close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star