El horizonte está en los ojos, Asalto-Alfamén

Qui: Festival Asalto
On: Alfamén, 2018
Quan: 2018

Alfámen és un poble de prop de 1500 habitants de la província de Saragossa que realitza un festival d’art urbà, l’organitza Asalto. Durant una setmana els artistes convidats, s’allotgen i conviuen amb el veïnat, coneixen la zona i la realitat del poble per després realitzar alguna intervenció a l’entorn.
Una de les intervencions que vaig realitzar va ser un homenatge al Cura Pérez, a la seva casa natal, el Cura Pèrez fou líder de l’exèrcit d’alliberament nacional colombià durant tres dècades.
També vaig realitzar un càntir al·lusiu a la riquesa d’aigua de les terres de la zona i algunes peces de petit format.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star