Forjando comunidad, Parees Fest

Qui: Festival de intervención mural de Oviedo Parees
On: Trubia, Oviedo
Quan: 2018

El Festival d’art urbà Parees Fest, en la seva voluntat de promoure un art urbà arrelat al seu context, programà una de les intervencions en col·laboració amb el Casino de Trubia que celebrava el centenari, van disposar també tots els mitjans per conèixer i documentar-me sobre Trubia, el Casino i les circumstàncies pròpies de la zona.
“Forjando Comunidad” és el mural que vaig realitzar responent a aquesta proposta.
Va ser tot un repte, per un insubmís i antimilitarista, encarar un projecte en un poble d’aquestes característiques. Finalment la història és la que és, no la podem modelar al nostre gust però si podem destacar-ne uns o altres aspectes. Gràcies a la tasca de l’equip del @pareesfest va ser tot un plaer dur a terme aquesta intervenció.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star